Älskar du fotografering? Vill du förstå mer om hur man driver en professionell fotostudio eller är du intresserad av att själv bli fotograferad? Då är detta hemsidan för dig! Här finner du allt som berör fotografering, olika sorters kameror, filter, redigeringsprogram med mera. Vi, precis så du, älskar denna värld och vill mer än gärna dela med oss av vår kunskap och passion kring ämnet. Fotografering är utan tvekan ett mycket brett område som berör många olika delar. Att därför kunna dela med oss så att våra kunder kan läsa på via vår hemsida är mycket givande.

Fotografering är en unik värld som lockar många, antingen att faktiskt påbörja detta som ett yrke eller att utveckla sina hobby-intressen. Oavsett vad man är ute efter så måste man förstå vad det faktiskt innebär att syssla med fotografering. Det handlar inte bara om att köpa sig en kamera och ta bilder. På så sätt fångar man inte det som man är ute efter. Det gäller att ta sig en funderare kring vad man vill uppnå med sina bilder, vilken känsla man vill förmedla och hur motivet kommer att framställas. Det finns många olika kurser inom området, både tekniska som lär ut vilka linser, filter objektiv med mera som fungerar bäst för vissa motiv. Men det finns också kurser kring hur man bättre förstår och återskapar en känsla via ett foto.

Vi vår hemsida har vi samlat många olika artiklar och beskrivningar som man kan vara intressanta att ta del av om man har ett intresse för ämnet. Vår tanke är att så många som möjligt som har passion för fotografering skall mötas och kunna lära av varandra. Vår fotostudio fungerar som en portal för dessa möten och kunskapsutbyte. Ta gärna kontakt med oss för mer information om vilka tjänster vi kan erbjuda!